Andmekaitsepõhimõtted

Hindame GROHEs teie huvi meie ettevõtte ja toodete vastu. Võtame teie isikuandmete kaitset meie veebisaitide kasutamisel väga tõsiselt. Allpool on kirjeldatud anonüümsete ja isikuandmete kogumist.

A. Responsible for the data processing

Isik, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest selle veebisaidi kontekstis Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt, on nimetatud veebisaidi autorsuse andmetes.

Meie ettevõtte andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta aadressil DataProtection@Grohe.com.

Selle isikuandmete kaitse avaldusega teavitame teid teie isikuandmete (edaspidi: andmed) töötlemise ulatusest.

B. Data processing

Töötleme andmeid veebisaidi toimimise osana. Andmete töötlemine hõlmab ka nende edastamist.

Euroopa Komisjon tagab Ameerika Ühendriikidesse andmete edastamise piisava kaitse ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield abil. Komisjon on selles kinnitanud, et tagatised andmete edastamiseks Ameerika Ühendriikidesse ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel vastavad ELi andmekaitsestandarditele. Kui edastame andmeid USAsse, oleme tuvastanud oma teenusepakkujate osalemise ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield.

Andmed, töötlemise eesmärgid, õiguslikud alused, vastuvõtjad ja edastamine asjaomastele EMP-välistele riikidele on toodud järgmises loendis.

a) Logifail
Logime teie külastused meie veebisaitidele. Töödeldakse järgmisi andmeid: külastatud veebilehe nimi, külastamise kuupäev ja kellaaeg, ajavahe Greenwichi ajaga, juurdepääsu staatus, edastatud andmete hulk, brauseri tüüp ja versioon, teie kasutatav operatsioonisüsteem, viitaja URL (varem külastatud veebisait), teie IP-aadress ja taotlev pakkuja. See on vajalik veebisaidi turvalisuse tagamiseks. Töötleme andmeid meie õigustatud huvide alusel GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Logifail kustutatakse seitsme päeva pärast, välja arvatud juhul, kui see on vajalik säilitusaja jooksul selgunud konkreetsete rikkumiste selgitamiseks või tõendamiseks.

b) Sisumajutus
Sisumajutus salvestab kõik andmed, mida töödeldakse seoses selle veebisaidi toimimisega. See on vajalik veebisaidi toimivuse tagamiseks. Töötleme andmeid meie õigustatud huvide alusel GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Veebis kättesaadavuse tagamiseks kasutame veebimajutuse pakkujate teenuseid, kellele edastame ülaltoodud andmed.

c) Ühenduse võtmine
Kui võtate meiega ühendust, töödeldakse teie andmeid (nimi, kontaktandmed, kui olete need andnud) ja sõnumit ainult teie taotluse töötlemise eesmärgil. Töötleme neid andmeid teie taotlusele vastamiseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti b või artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

d) Uudiskiri
Kohandatud teabe pakkumiseks meie ettevõtte ning teenuste ja toodete valiku kohta saadame regulaarselt uudiskirju. Kui tellite uudiskirja, töötleme teie sisestatud andmeid (nimi, e-posti aadress, teave väljadel „olen“ ja „mind huvitab“).

Seda tehes saame teie nõusoleku järgmiselt:
„Soovin tellida Grohe uudiskirja, mis on spetsiaalselt minu ja mu huvide jaoks kohandatud. Saan oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades uudiskirjas olevat tellimuse tühistamise linki.“

Uudiskirja edastamine tellimise teel toimub teie nõusoleku alusel GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt.

Uudiskirja tellimine toimub niinimetatud topeltliitumise alusel. Väärkasutuse vältimiseks saadame teile pärast tellimist e-kirja, milles palume tellimine kinnitada. Tellimisprotsessi tõendamiseks vastavalt juriidilistele nõuetele teie taotlus logitakse. Mõjutatud on tellimise ja kinnitamise aja ning teie IP-aadressi salvestamine. Uudiskirja saatmiseks kasutame teenusepakkujaid, kellele edastame ülaltoodud andmed.

e) Kliendikonto
Kui loote kliendikonto, nõustute nii oma andmete (nimi, aadress, e-posti aadress, pangaandmed) kui ka kasutusandmete (kasutajanimi, parool) säilitamisega. See võimaldab meil teid kliendina tuvastada ja annab teile võimaluse tellimusi hallata. Saame teie nõusoleku järgmiselt:

„Soovin luua kliendikontot. Palun salvestage mu andmed sel eesmärgil. Saan oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja aadressile smart.de@grohe.com.“

Teie andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt.

f) Ostude töötlemine
Töötleme teie tellimuse andmeid ostulepingu töötlemiseks. Andmete töötlemine toimub GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt.

Edastame teie aadressiandmed kohaletoimetamiseks volitatud ettevõttele. Kui on vaja lepingut töödelda, edastame kohaletoimetamiseks volitatud ettevõttele (Avis) ka teie e-posti aadressi või telefoninumbri, et kooskõlastada tarnekuupäev.

Edastame teie tehinguandmed (nimi, tellimuse kuupäev, makseviis, saatmiskuupäev ja/või kviitung, summa ja makse saaja, vajaduse korral panga- või krediitkaardi andmed) makse töötlemise eest vastutavale makseteenuse osutajale.

g) Veebisaidi analüüs ja turundus
Kasutame teatud funktsioonide võimaldamiseks küpsiseid. Need on väikesed andmefailid, mis salvestatakse teie seadmesse ja mida vahetatakse teiste teenusepakkujatega. Osa meie kasutatavatest küpsistest kustutatakse kohe pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Teised küpsised jäävad teie seadmesse ja võimaldavad brauserit järgmisel külastusel tuvastada (püsiküpsised).

Saate kõik seadmesse salvestatud küpsised kustutada ja seada brauseri nii, et see ei salvestaks küpsiseid. Sellisel juhul võib olla vajalik mõned seaded veebilehe igal külastusel uuesti kohandada ja aktsepteerida mõne funktsiooni mõju.

Kasutame küpsiseid seoses järgmiste funktsionaalsustega.

aa) Google Analytics
Kasutame teenust Google Analytics, mida osutab Google LLC, aadress 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google kasutab teatud küpsiseid. Teave, mida küpsis edastab selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate (sh teie IP-aadress), edastatakse Google’i serveritesse Ameerika Ühendriikides ja salvestatakse seal. Kasutame salvestatud teavet veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi operaatoritele veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja muude veebisaidiga seotud teenuste osutamiseks. Oma ülekaaluka huvi tõttu töötleme sel moel saadud andmeid oma internetiteenuste osutamise optimaalseks turustamiseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Google ei seosta kunagi teie IP-aadressi teiste Google’i andmetega.

Pange tähele, et see veebisait kasutab Google Analyticsit laiendiga „anonymizeIp ()“. See kärbib IP-aadresse enne nende edastamist USAs asuvasse serverisse. Seega välistatakse tavaliselt otsene personaalne seos salvestatud andmetega. Üksnes erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress USAs asuvasse serverisse ja see lühendatakse seal.

Võite andmete kogumisest igal ajal loobuda, kui valite Google Analyticsit keelava lisandmooduli aadressil

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Võtke arvesse ka märkusi Google’i andmete kasutamise kohta Google’i partnerite võrgustikus aadressil:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Google on sertifitseeritud järgmiselt:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Lisateavet andmekaitse kohta leiab veebilehelt https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

bb) New Relic

Kasutame oma veebisaidil tarkvara New Relic. See võimaldab meil veebisaidi kasutamist analüüsida. Teave, mida küpsis salvestab selle kohta, kuidas te seda veebisaiti kasutate (sh teie IP-aadress), edastatakse USAs asuvasse New Relici serverisse. Töötleme andmeid ülekaaluka huvi tõttu internetiteenuste osutamise optimaalseks turustamiseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

New Relic kasutab salvestatud teavet veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi operaatoritele veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ning muude veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuste osutamiseks.

New Relic on sertifitseeritud järgmiselt:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active

Lisateavet andmekaitse kohta leiab veebilehelt

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) Tootearvustuste andmekaitsepõhimõtted (Bazaarvoice)
Kui esitate tootearvustuse, kogume teilt vormi kaudu isikut tuvastavaid andmeid. Need on kuvatav nimi, IP-aadress, e-posti aadress, teile määratud hinnang, aga ka igasugune vabatahtlikult esitatud lisateave. Esitatud andmeid töödeldakse toote hindamise eesmärgil ja neid näidatakse GROHE veebisaidil.

Seda tehes saame järgmise nõusoleku:

„Olen nõus, et GROHE ja tema teenusepakkujad võivad minu e-posti aadressi kasutada tootearvustuse osana haldusküsimustes ühenduse võtmiseks või hinnatud või sarnaste toodete kohta teabe saamiseks. Võin oma nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta, saates GROHELE sõnumi.“

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud töötlemise seaduslikkust. Tühistamise korral kustutame nii teie andmed kui ka tootehinnangud, järgides asjakohaseid õigusakte.

Teeme koostööd Bazaarvoice’iga, et pakkuda klientidele võimalusi meie toodete hindamiseks. Bazaarvoice kasutab küpsiseid tarbijatelt saadud teabe töötlemiseks ja kasutajate käitumise jälgimiseks mitmel veebisaidil.

Teie tootearvustust töötleb Bazaarvoice Inc, aadress 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA. Andmete edastamine USAsse võib toimuda isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 kohaselt, kui Euroopa Komisjon otsustab rakendusaktiga, et USAl on piisav andmekaitse tase. Komisjon otsustas 12. juulil 2016, et USA tagab ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield lepingute tõttu piisava andmekaitse taseme. Bazaarvoice Inc kuulub ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzSfAAK&status=Active

Lisateavet andmekaitse kohta leiab veebilehelt

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

h) Google ReCAPTCHA kasutamine
Kommentaaride jaotise ning meie veebisaitide sisendvormide kaitsmiseks rämpsposti ja väärkasutuse eest kasutame välisteenust reCAPTCHA. Teenust osutab Google Inc, aadress 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (edaspidi: Google). Teenus reCAPTCHA võimaldab eristada inimeste sisestusi ja neid, mida kuritarvitavad automatiseeritud tarkvarad (nimetatakse ka robotiteks). Teenuse kasutamisel edastatakse Google’i USA serveritesse järgmised andmed:

viitaja URL;

kasutaja IP-aadress;

kasutaja sisestused, aga ka hiireliigutused reCAPTCHA märkeruutude piirkonnas;

Google’i konto: kui kasutaja on samal ajal Google’i kontosse sisse logitud, siis see tuvastatakse ja määratakse;

teave kasutatud brauseri, brauseri suuruse, eraldusvõime, pistikprogrammide, keeleseadete ja kuupäeva kohta;

lehel tehtud hiireliigutused ja klõpsud;

veebisaidi skriptid ja esitlusjuhised;

küpsised.

Töötlemine põhineb meie ülekaalukal õigustatud huvil veebisaidi turvalisuse tagamiseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

Google on sertifitseeritud järgmiselt:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Lisateavet andmekaitse kohta leiab veebilehelt https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

i) Välise sisu integreerimine
Kasutame oma veebisaidi esituse optimeerimiseks välist dünaamilist sisu. Veebisaidi külastamisel tehakse asjakohase sisupakkuja serverile rakendusliidese (API) kaudu automaatselt päring, milles edastatakse teatud logiandmed (näiteks kasutajate IP-aadress). Dünaamiline sisu edastatakse seejärel meie veebisaidile ja kuvatakse seal.

Kasutame välist sisu seoses järgmiste funktsionaalsustega.

aa) Google Maps
Kasutame oma veebisaidil Google’i kaarditeenust Google Maps, et pakkuda teile interaktiivse kaardi võimalust. Kui kaarti näidatakse, edastatakse andmed, sh teie IP-aadress ja asukoht, Google’i serveritesse Ameerika Ühendriikides ja salvestatakse seal. Selline töötlemine põhineb meie ülekaalukal õigustatud huvil meie toodete optimaalseks turundamiseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

Google on sertifitseeritud järgmiselt:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Lisateavet andmekaitse kohta leiab veebilehelt https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

bb) Facebook Visitor Tracker
Visitor Tracker on teenus, mida osutab Facebook Inc., aadress 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, või kui asute ELis, Facebook Ireland Limited, aadress 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. See võimaldab meil veebisaidi külastuste ja internetikasutuse harjumuste põhjal määrata Facebookis reklaamimise, nn Facebooki reklaamide, sihtrühmad. Kasutame seda jälgimispilti ka internetiturunduse meetmete tõhususe mõõtmiseks. See võimaldab meil jälgida kasutajate tegevust pärast seda, kui nad on Facebooki reklaami näinud ja/või klõpsanud ning seejärel tellimuse esitanud.

Veebisaidi avamisel lisab Facebook jälgimispildi otse ja see võib teie seadmesse küpsise salvestada. Kui logite hiljem Facebooki sisse või olete juba Facebooki sisse logitud, märgitakse veebisaidi külastus teie profiilile. Kogutud kasutajaandmed on meie jaoks anonüümsed ega võimalda meil neist kasutaja identiteeti järeldada. Ent kuna neid andmeid talletab ja töötleb Facebook, on asjakohase kasutajaprofiili põhjal võimalik järeldus teha. Facebooki andmetöötlus toimub Facebooki andmekasutuspoliitika kohaselt. Kui teil ei ole Facebookis kontot, siis see andmetöötlus teid ei mõjuta.

Säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik nende töötlemise eesmärkidel või kuni teie nõusolek on tagasi võetud. Mis puutub kohustuslikesse säilitamisnõuetesse, siis teatud andmete säilitusaeg võib olenemata töötlemise eesmärgist olla kuni 10 aastat.

a) Teave
Saate taotluse alusel igal ajal tasuta teavet kõigi teie kohta salvestatud isikuandmete kohta.

Teie enda kaitsmiseks jätame endale õiguse taotluse korral saada teie isiku kinnitamiseks täiendavat teavet, et vältida volitamata isikute juurdepääsu isikuandmetele, mida kohustume kaitsma. Kui tuvastamine ei ole võimalik, jätame endale õiguse keelduda taotluse töötlemisest.

b) Parandamine, kustutamine, töötlemise piiramine (tõkestamine), vastuväidete esitamine
Kui te ei nõustu enam oma isikuandmete säilitamisega või kui need on muutunud valeks, korraldame asjakohaste juhiste järgi teie andmete kustutamise või blokeerimise või teeme vajalikud parandused (kohaldatava seadusega lubatud määral). Sama kehtib ka siis, kui tahame andmeid tulevikus töödelda ainult piiratud ulatuses.

c) Andmete ülekantavus
Taotluse korral edastame teile teie andmed standardses, struktureeritud ja masinloetavas vormingus, et saaksite soovi korral need esitada teisele vastutavale isikule.

d) Õigus esitada kaebus
Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele:

( https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e) Nõusoleku tagasivõtmise õigus tulevikus
Antud nõusoleku saab tulevikus igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellele eelnenud töötlemise seaduslikkust.

f) Piirangud
Ülaltoodud õigused ei hõlma andmeid, mille korral me ei suuda andmesubjekti tuvastada, näiteks kui need on analüüsi eesmärgil anonüümseks muudetud. Teave, kustutamine, blokeerimine, parandamine või teisele ettevõttele edastamine võib sellise teabe korral olla võimalik, kui esitate meile täiendavat teavet, mis võimaldab meil seda tuvastada.

g) Õiguste kasutamine
Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise, teabe parandamise, blokeerimise, vastuväidete esitamise või andmete kustutamise kohta või soovite andmeid teisele ettevõttele edastada, saatke e-kiri aadressile dataprotection_lv@grohe.com.

Meile edastatud andmete turvalisuse tagamiseks kasutame TLS-krüptimist 128 bitiga. Sellisel moel krüptitud ühendused tunnete ära brauseri aadressiribal oleva lingi eesliite „https://“ järgi. Krüptimata lehed tunnete ära eesliite „http://“ järgi.

Tänu SSL-krüptimisele ei saa kolmandad pooled lugeda meie veebisaidile edastatud andmeid, näiteks päringuid või sisselogimisi.

Meie andmekaitsesuuniste seaduslikele nõuetele vastavuse tagamiseks jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi. See kehtib ka juhul, kui andmekaitseteavet tuleb uute või muudetud pakkumiste või teenuste tõttu kohandada.